Algemene voorwaarden & privacyvoorwaarden

Algemene voorwaarden bij het volgen van workshops/trainingen en opleidingen:

  • De betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur plaats te vinden. Bij boekingen minder dan 30 dagen voor aanvang dient het bedrag per omgaande betaald te worden en voor aanvang van de betreffende activiteit te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling heeft het Time for Yoga vzw het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting;
  • Bij niet tijdige betaling heeft Time for Yoga vzw het recht om het traject stil te zetten of te beëindigen. Dit ontslaat de cliënt echter niet van zijn betalingsverplichting;Inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige inschrijfgeld;
  • Het afzien van deelname aan een training, workshops of cursus geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit;Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte training, workshop of opleiding te volgen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Time for Yoga vzw zijn doorgegeven.
  • Time for Yoga vzw heeft het recht een training, workshop of opleiding te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Time for Yoga vzw heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de reeds betaalde deelnamekosten. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
  • Time for Yoga vzw heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of workshop.
  • Door bevestiging per mail voor deelname of het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.

Privacy voorwaarden

Persoonsgegevens die door Time for Yoga vzw worden verwerkt:
• Delen en openbaar maken van informatie
• Beveiliging van persoonlijke gegevens
• Toegang en beheer van persoonlijke gegevens
• Veranderingen in de Privacy Voorwaarden

Time for Yoga vzw vindt jouw privacy belangrijk en wil veilig met je persoonsgegevens omgaan. In de Privacy Voorwaarden wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en hoe we deze gebruiken en beveiligen.
Persoonsgegevens die door Time for Yoga vzw worden verwerkt (en waarom deze worden gebruikt)

  • Time for Yoga vzw verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de juiste werking van de studio. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt op basis van de volgende doeleinden:
  • Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Yoga, Coaching & Therapie verwerkt in te zien. Je kunt deze corrigeren en laten verwijderen, tenzij Time for Yoga vzw deze rechten niet kan nakomen op grond van een wettelijke verplichting. 
  • Nieuwsbrief. Na mailcontact te hebben opgenomen met Time for Yoga vzw wordt je mailadres automatisch opgenomen in onze nieuwsbrief. Je kunt je uitschrijven als je de nieuwsbrief ontvangt. Jouw emailadres wordt alleen gebruikt om je op de hoogte te brengen over nieuws van onze vereniging en onze workshops. Jouw e-mail wordt niet doorverkocht aan derden.